10 kwietnia, 2018

PROGRAM TARGÓW TECHCONFEX 2018

18.04.2018 (środa)

Scena Prezentacji

10.00 - 10.20
Otwarcie Targów

11.00 - 11.30
JACK "Europejska ekspansja nowoczesnych technologii"

12.00 - 12.30
Usługi dla przemysłu - „LAB-TEX” – akredytowane laboratorium badawcze materiałów tekstylnych
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej

12.30 - 12.45
Rekrutacja pracowników z Azji

14.00 - 14.30
Nowoczesna krojownia- przygotowanie szablonów do automatycznego rozkroju

15.00 - 15.15
Innowacyjne produkty szansą na rozwój firm.
Tekstroniczne wyroby i systemy w ochronie zdrowia i rehabilitacji.
dr hab. inż. Michał Frydrysiak
Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych Politechniki Łódzkiej

Sala A

12.00 - 17.00
EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING - ENTER
w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE, dotyczący zarządzania i optymalizacji odpadów włókienniczych
z uwzględnieniem tzw. Life Cycle Design lub Ecodesign i koncepcji gospodarki w obiegu zamkniętym (circular economy).

19.04.2018 (CZWARTEK)

Scena Prezentacji

9.45 - 10.45
Innowacyjny przemysł mody - prezentacje

12.30 - 12.45
Rekrutacja pracowników z Azji

14.00 - 14.30
Nowoczesna krojownia- przygotowanie szablonów do automatycznego rozkroju

15.30 - 16.30
Innowacyjny przemysł mody - prezentacje

Sala A

Debata sektorowa z Radą ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w drodze po sukces.

9.00 – 11.00
Networking TECHCONFEX

11.00 – 11.10
Otwarcie debaty, powitanie Gości

11.10 -11.30
Rozwój  sektorów w branży modowej w latach 2017- 2018

11.30-11.45
Podsumowanie piątej edycji Olimpiady Ogólnopolskiej z zakresu projektowania i wytwarzania odzieży

11.45 – 12.15
Szkoły z sukcesem – prezentacje szkół

12.15 – 12.45
Przedsiębiorstwa wspierające rozwój branży modowej

12.45 – 13.00
Studia z Modą – prezentacje uczelni

13.00 – 13.15
Start na szycie – prezentacje  kształcenia alternatywnego

13.15- 13.30
Sektorowa Rama Kwalifikacji, jako rozwiązanie na zaspokojenie wykwalifikowanej kadry dla przemysłu mody

13.30 – 13.45
7 Milionów dla Sektora – program PARP dla przedsiębiorstw na podnoszenie kwalifikacji pracowników

13.45 – 14.00
Europejskie wyzwania dla branży modowej – Program EDTEX

14.00 – 14.30
Razem dla przemysłu mody – debata o współpracy szkół z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesu

14.30 – 15.00
Lunch

15.00 – 17.00
Networking TECHCONFEX

Sala B

Spotkanie z programem CAD do konstrukcji odzieży - ZWTextile 2018

11.00 - 13.00
Prezentacja najnowszej wersji oprogramowania do konstrukcji odzieży - ZWTextile 2018

13.00 - 15.00
Warsztaty: możliwości oprogramowania ZWTextile 2018; modelowanie form; stopniowanie;
przygotowanie szablonów; funkcjonalność układu kroju

20.04.2018 (piątek)

Scena Prezentacji

10.00 - 14.00

INTERNACJONALIZACJA NOWOCZESNEGO WŁÓKIENNICTWA I PRZEMYSŁU MODY REGIONU ŁÓDZKIEGO,
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - seminarium inwentorów.

W programie prezentacje nowych technologii procesowych i materiałowych sektorowych jednostek naukowo – badawczych
i przedsiębiorstw regionu łódzkiego oraz networking z partnerami unijnymi (B2B).