13 kwietnia, 2018

Politechnika Łódzka

wydział technologii materiałowych i wzornictwa tekstyliów

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym oraz badaniami naukowymi w zakresie Włókiennictwa. Reprezentuje jeden z najwyższych poziomów doskonałości naukowej (poziom A) przyznany w 2017 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest partnerem w szeregu projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach Włókiennictwo i Przemysł Mody, Wzornictwo, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, Kolegium Towaroznawstwa. Absolwenci wydziału są przygotowani do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej inżyniera technologa i projektanta tekstyliów, samodzielnej praktyki na kierowniczych stanowiskach w przemyśle tekstylnym i odzieżowym lub do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
e-mail: w-4@adm.p.lodz.pl
tel. +42 631 33 00

www.style.p.lodz.pl