11 kwietnia, 2018

PIOT

Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
+ 48 42 636 12 13

www.textiles.pl
sekretariat.piot@textiles.pl

PIOT - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego jest organizacją mającą ponad 70-letnią tradycję w pracy na rzecz rozwoju przemysłu odzieżowego i tekstylnego, zrzeszającą szereg innowacyjnych firm z branży.

PIOT prowadzi aktywną działalność w obszarze międzynarodowym i krajowym, kreując pozytywny
wizerunek polskiego sektora oraz stwarzając możliwości do wzrostu konkurencyjności zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym.

Związek reprezentuje polskich producentów wobec instytucji publicznych i rządowych w kraju oraz organizacji międzynarodowych takich jak EURATEX (Europejska Konfederacja Przemysłu Tekstylnego
i Odzieżowego) w Brukseli, czy Europejska Platforma Technologiczna.

PIOT współpracuje również z Instytutami Naukowymi i Badawczymi związanymi z  branżą odzieżowo-tekstylną m.in. w zakresie projektów B+R oraz wspiera wiele innych działań międzynarodowych jako lider lub partner.