9 kwietnia, 2018

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PARP
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
+48 22 432 80 80

www.parp.gov.pl
media@parp.gov.pl

Agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Rozwoju – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.