9 kwietnia, 2018

LEWIATAN Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

LEWIATAN Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

LEWIATAN Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody
ul. Lodowa 80
93-232 Łódź
+48 693 592 959

www.prywatni.com.pl
lewiatan.odziez@prywatni.com.pl

 

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN zrzesza przedstawicieli branży odzieżowo-tekstylnej i jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – organizacji reprezentującej interesy sektora prywatnego. Uprawnienia wynikające ze statusu organizacji pozwalają na aktywny udział przedstawicieli Związku w pracach nad nowelizacją przepisów prawnych, związanych integralnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstw będących członkami ZPPM Lewiatan. Poza reprezentowaniem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Rządu RP, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, celem organizacji jest również kształtowanie wizerunku branży oraz monitoring barier funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości.